1/3

STANDINGS

TOP BARISTA

KANTARO OKADA

NAO NUMATA

HEAD BARISTA

TOMOHIRO KITAMA

TAKAYUKI SHIRAISHI

TRAINER

QUALITY CONTROLER

3F Wald1361-36-11Morino, Machida, Tokyo

Copyright © kokorozashi company  All Rights Reserved.